ตัวอย่างงานลาดยางมะตอยทำลานจอดรถ

ทางบ่อบำบัดขยะ ธรรมศาสตร์รังสิต ต้องการถมดิน และ ปรับปรุงพื้นที่เป็นลานจอดรถแบบลาดยางมะตอย (Asphalt) เพื่อให้รถขนขยะขนาด หกล้อ และ สิบล้อ นำขยะมาคัดแยก เพื่อนำบางส่วนไปใช้ประโยชน์ได้ โดยภาพแรก เป็นพื้นที่หน้างานเริ่มต้น เราทำการปรับพื้นที่และนำขยะบางส่วนออก นำดินแห้งมาถมในส่วนที่เป็นหลุม และยกระดับของพื้นที่ในสูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วม ภาพที่สอง เป็นการลงหินคลุกพร้อมกับปรับบดอัดแน่น โดยใช้แมคโครในการเกลี่ยหินคลุกและบดอัดในครอบคลุมพื้นที่ทำต้องการลาดยาง ภาพที่สาม เป็นภาพมุมกว้างของงานหินคลุกที่ทำการปรับบดอัดแน่น จนรถบบรรทุกหกล้อ หรือ สิบล้อสามารถเข้ามาในพื้นที่ได้แล้ว ภาพสุดท้ายเป็นการลงยางมะตอย ให้กระจายในพื้นที่ที่ต้องการลาดยาง จากนั้นใช้คนเกลี่ยยางมะตอยกระจายครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด

งานปรับพื้นที่ ก่อนการถมดิน

พื้นที่เมื่อเริ่มต้นทำงาน

แมคโครปรับบดอัดหินคลุก ชั้นรองพื้นลาดยางมะตอย

ปรับบดอัดหินคลุก

การปรับชั้นหินคลุกก่อนการลาดยาง

ชั้นหินคลุกก่อนลาดยาง

ดั็มยางมะตอยเป็นจุดๆ แล้วทำการเกลี่ย

กระจายยางมะตอย

สองภาพต่อไปเป็นขั้นตอนการบดอัดยางมะตอยด้วยรถบด หรือ ไดนาแพค (dynapack) ซึ่งรถบดจะมีน้ำหนักมาก และ สามารถสั่นสะเทือนได้ เพื่อเพิ่มแรงในการบดอัด ซึ่งจะทำให้ยางมะตอยเรียงตัว เกาะตัวกันได้ดี สองภาพสุดท้าย เป็นตัวอย่างงานลาดยางมะตอยเมื่อเสร็จแล้ว เมื่อยางแห้งแล้วสามารถใช้งานได้ทันที

การทำงานของรถไดนาแพค ทำการบดอัดยางมะตอยให้แน่น

รถไดนาแพค ทำการบดอัด

รถบด หรือ ไดนาแพค ทำงาน

รถบดทำงานบดอัด

งานลาดยางมะตอยทำลานจอดรถเมื่อเสร็จสิ้นงาน

ภาพเมื่อเสร็จงาน

ตัวอย่างงานลาดยางมะตอยทำลานจอดรถ

งานลาดยางมะตอย

การทำถนนหรือลานจอดรถถาวร ส่วนใหญ่จะ เป็นถนนลาดยางมะตอย หรือ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จะมีขั้นตอนการทำคล้ายๆ กัน แต่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจะมีความคงทน และการรับน้ำหนักได้ สูงกว่าถนนลาดยางมะตอย แต่ราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจะมีราคาแพงกว่าเกือบเท่าตัวของถนนลาดยางมะตอย

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Tagged with:

Filed under: ผลงานถมที่ดินของเรา

Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!