ดั็มยางมะตอยเป็นจุดๆ แล้วทำการเกลี่ย

รถสิบล้อดั้มยางมะยอมเป็นจุดๆ เพื่อทำการเกลี่ย ให้พร้อมบดอัด

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Filed under:

Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!