สำหรับสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการบดอัดแน่นการถมดินลูกรังมีประโยชน์อย่างมาก เช่น การทำถนน ทำโรงงาน โกดัง ลานจอดรถ และ อื่นๆ เป็นดินราคาถูก มีมากและเป็นที่รู้จัก ในพื้นที่ใกล้กรุงเทพฯ จะมีอยู่แถวจังหวัดสระบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม ราชบุรี แต่ที่จังหวัดสระบุรีเป็นที่ยอมรับว่าคุณภาพดีกว่าที่อื่นๆ

 

คุณสมบัติของดินลูกรัง

ดินลูกรังมีคุณสมบัติในการบดอัดที่ดี เน้นงานการ ทำถนน โรงงาน โกดัง รวมถึงในกรณีที่ต้องการใช้พื้นที่ในการรับน้ำหนักมากๆ มีค่า CBR สูงกว่า ดินถมธรรมดา หรือ การคงสภาพเมื่อมีการอิ่มตัวของน้ำ

ที่มาของดินลูกรัง

 

การขายและส่งดินลูกรัง

ดินลูกรังจะถูกขนส่งมาไกล เพื่อเข้ามาใช้งานในกรุงเทพฯ การขนส่งเกือบทั้งหมดส่งมาที่รถพ่วง

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Tagged with:

Filed under: เกร็ดความรู้การถมดิน

Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!